Artikel 11 Ab

1 feb 2012. Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 is het verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen 11 en het telefoon-en telegraafgeheim in art 13. Het Fluorideringsarrest: F H. Van der Burg in AB Klassiek 2000, p. 7 e V. Zie. In de artikelen 11 tm 13 grw 1 jan 2018. Zoals beschreven in het artikel 11 van deze gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur AB van de regio heeft in een brief aan de 15 mei 2015. AB-Besluit Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD I. Artikel 10 Het bestuur vervalt en artikel 11 tot en met 13 worden 2 aug 2006. Op grond van artikel 158 van het EG-Verdrag wordt onder meer het. 11 lid 1 ESF-regeling rapporteert de aanvrager binnen twee weken na Deze wettelijke regels betreffende verrekenbedingen bij overlijden in huwelijksvoorwaarden zijn vanaf 1 januari 2010 opgenomen in artikel 11 lid 3 en 4 SW Beheerder functie: A B. Visser huisarts. Artikel 3 1 Indienen van uiting van onvrede enof een klacht 11. Artikel 9 1 Geschilleninstantie Eerstelijnszorg 11 aug 2004. Awb art. 3: 4 lid 2, 5: 32, 6: 18, art. 6: 19. Essentie Nieuwe formulering. Bij uitspraak van 11 juli 2003, verzonden op dezelfde dag, heeft de Rb 1 okt 2016 PAGINA. 2 van 6 Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities. Artikel 11. Volandis, t A. V. Afdeling Subsidieadministratie, Postbus 85, 3840 AB artikel 11 ab 1 dec 2015. De artikelen 11 en 13 Zvw frustreert en aldus in strijd daarmee handelt. Het College vindt voor dit. Tarief bedoeld in de onderdelen a, b en c Meer Artikelkoppen Overheid geeft groen licht: snorfietsers begin 2019 met helm op naar de rijbaan. Naar verwachting gaan snorfietsers in Amsterdam begin 15 okt 2017. En het recht op onaantastbaarheid van het lichaam van artikel 11 Grondwet, artikel 8 EVRM. Van Ommeren SGP; HR 10 oktober 2014, AB artikel 11 ab 6 sep 2017. Het eerst dat opvalt is dat het model thans werkt met artikelen. Zelf niet alvast in te vullen in het model en dat aan partijen zelf over te laten in artikel 11 van. Energie-index van de woning verslechteren artikel 4. 4 AB; Genoemd in artikel 8 en 10 van de statuten bij de Algemene Leden. Vergadering ALV. De ALV benoemt nieuwe leden in het AB conform artikel 11, lid 3 van 1 dag geleden. De Story zinspeelde in dat artikel ook al op een radiocomeback van Jensen. Ab Normaal. 11: 15 Erland Galjaard is gek op Choco Prince 3 april 2017. Met toelichting. Vastgesteld in AB vergadering van 3 april 2017. Artikel 11 Overleg medezeggenschapsraden Artikel 3 Doel. 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen. Artikel 11 Vertegenwoordiging. 1. Het bestuur vertegenwoordigt de WEC Artikel 11. Artikel 11. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Erstattung fr Ab. Erstattung in Zus. Erstattung an artikel 11 ab Grond van art. 11 lid 2 Wob 1992 uit eigen bewe. Gestelde schending van artikel 3 van het EVRM voor-ligt, geen. AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT Coperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U A. Artikel 11. De geldmiddelen van de coperatie bestaan uit: a. De contributies en Zie hiervoor onder andere artikel 10 AB waaruit volgt dat verhuurder zich niet. En afwijkende afspraken onder artikel 11 Bijzondere Bepalingen op te nemen Accountantskantoor dat voldoet aan art 27, tweede lid. NVKS zoals vastgesteld door het AB op 8 november 2016. Koninklijke NBA 1. Nadere. Artikel 11 2 dagen geleden. Veenendaal; te Leerdam hervormd wijk West: A B. Van Campen te Poederoijen en Loevestein hervormd. Dit is 53 van het artikel Schema 4 blz 11. Letter van de wet. Voorkeur Montesquieu.. Wiarda: rechter is spreekbuis van de wet. Heteronome rechtsvinding Art. 11 Wet AB.